platné od 1. 2. 2021

Objednání fotografických služeb

– objednávku můžete provést nejlépe e-mailem, případně přes Messenger;

– objednávku potvrdíme e-mailem obvykle do tří až šesti pracovních dnů, pokud objednávku nepotvrdíme, prosím – kontaktujte nás znovu, protože jsme vaši objednávku neobdrželi;

– objednávkou zároveň stvrzujete souhlas s obchodními podmínkami, že jste jim porozuměli a souhlasíte s nimi;

– fotografování na jednotlivých závodech objednávejte v dostatečném předstihu!

– do objednávky uvádějte i počet vozů či jezdců, které chcete fotografovat s jejich startovními čísly;

– v případě problémů v souvislosti s covid-19 se může stát, že nebudeme moci váš objednávku realizovat.

Cena fotografických služeb

– cena je stanovena v ceníku a je závislá na rozsahu focení a termínu dodání fotografií nebo Vám ji sdělíme na základě zaslané poptávky;

– cena je splatná podle vystavené faktury, a to obvykle před započetím závodu;

– v případě doobjednání dalších fotografií nad rámec objednávky bude cena navýšena;

– nedojde-li k připsání fakturované částky podle splatnosti uvedené na faktuře může být smlouva zrušena;

– fotografie budou předány po uhrazení celé částky.

Výběr a dodání fotografií

– fotografie v základním rozlišení s delší stranou 1920 pixelů a v počtu podle smlouvy budou zpřístupněny po ukončení závodního dne a jejich zpracování;

– fotografie ve větším rozlišení budou dodány po skončení závodu;

– fotografie ze závodů dodáváme podle zvoleného balíčku v objednávce v termínech podle objednávky;

– v případně nenadálých (výjimečných) skutečností si vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit;

– hotové fotografie budou odeslány v digitální podobě.

Zpracování fotografií

– zpracované fotografie jsou dodávány v rozsahu zvoleného balíčku ve formátu JPG, obvykle v poměru stran 3:2 po jejich retuši a po úpravách;

– neupravené fotografie ani RAW soubory neposkytujeme!!!

– v případě zájmu můžeme zajistit následný tisk fotografií, případně dalších produktů, například kalendářů;

Archivace fotografií

– fotografie archivujeme minimálně po dobu šesti měsíců;

– pokud chcete zakázku reklamovat, musíte tak učinit do této doby;

– po dobu archivace lze fotografie v případě potřeby poskytnout opakovaně.

Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a jsou majetkem fotografa. Zakoupením fotografií získáváte nevýhradní trvalou licenci, pokud nebylo dohodnuto jinak. Fotografie jsou určeny k prezentaci kupujícího, avšak nesmí být předmětem dalšího prodeje nebo součástí výrobku, jenž je dále prodáván (např. kalendáře, prospekty apod.).

Vyhrazujeme si právo ke zveřejnění fotografií do našeho portfolia na sociálních sítích a našich webových stránkách. Pokud byste požadovali výhradní licenci, je nutno nás informovat o tom, o které fotografie se jedná a bude to uvedeno v příloze ke smlouvě. O Výhradní licenci lze požádat i po obdržení upravených fotografií.

Obsah stránek www.Foto-Moto.eu je primárně psaný pro tento web a je tedy originální a je vlastnictvím jeho autorů. Kopírování obsahu těchto stránek nebo jeho částí je zakázáno, s výjimkou použití části obsahu s výslovným písemným nebo emailovým svolením autorů nebo použití části obsahu formou citace. Články vyjadřují soukromý názor jejich autora, a proto se nemusí ztotožňovat s názory redakce a vydavatele.

Související obrázky: