Součástí Mogul Dakar Setkání bývá i autogramiáda všech účastníků setkání. Nejinak tomu bylo i letos. Organizátor Autodrom Sosnová pro diváky připravil prospekt formátu A3, na kterém byla fotografie všech účastníků setkání a pod každou fotografií je místo na podpis. Tímto způsobem lze celkem snadno získat podpisy všech účastníků a nikoho nevynechat.

Při vstupu na autogramiádu obdrží každý návštěvník zmíněný plakát a pak postupně projde všechny účastníky, kteří mu plakát podepíší a mnohdy přidají i vlastní fotografii s podpisem.

Publikováno také na novinky.czzde.

Související obrázky: