V pátek 19. července 2019 odpoledne jsme vyrazili do Josefova Dolu, protože večer zde měl besedu zdejší rodák Milan Engel. Dnes sice žije spíše v Hořicích, kde má tým Moto Racing Group základnu, ale na Josefův Důl nezanevřel. A navíc sem jezdí za rodiči.

Beseda se uskutečnila v mistním kině, ale již v předsáli byla vystavena Milanova dakarská motorka, na které absolvoval letošní závod a umístil se na krásném 15. místě.

Milan Engel promítl dva filmy z Dakaru a mezi nimi o svých dakarských zážitcích vyprávěl. Mezi vyprávěním se i diváci ptali na řadu věcí, které je zajímaly. Ke konci besedy si Milan Engel zjistil, jak posluchači poslouchali v několika soutěžních otázkách, za které první kdo se přihlásil a správně odpověděl, obdržel týmové tričko a kalendář s velkými fotografiemi z různých motoristických disciplín.

Beseda rychle utekla a nastal čas společného fotografování a následné autogramiády.

Publikováno také na novinky.czzde.

Související obrázky: